On Water
Trail: Tour de Hjarbæk (0)
Contributor: Adventureman Activity Type: Kayaking/Canoeing Difficulty: Hard Distance: 158.59 mi (255.226 km)
Description: Fra Hjarbæk Havn op igennem fjorden og ud i til Østkysen. Ned langs kystlinjen ind i Randers Fjor.
Ind i landet af Nørreå, og stoppe vest for Nørreåvej i Vejrumbro.
Ca. 255.226 km
On Water:
Plan
Create trails online using Google terrain maps or upload from Memory-Map or your GPS
FREE

Share
Join the TrailZilla community to rate and share your favourite trails or search for trails and events anywhere
FREE

Explore
Find trails by location, activity and features then print maps or download to your GPS
FREE